Buğday / Tahılın ekimden harman dönemine kadarki hali / Kültür