1. Daha ak, çok beyaz. 2. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş.