Başkasının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen