1. Bilgili, görgülü, olgun kimse. 2. Kibirli, kurumlu kimse.