1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Bir yerde oturan.